მომსახურების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Loveofqueen.com. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებებს, რომლებიც შეესაბამება ამ შეთანხმებაში ("შეთანხმება") შენიშვნებს, პირობებსა და პირობებს. გარდა ამისა, როდესაც გამოიყენებთ ნებისმიერ Loveofqueen.com სერვისს (მაგალითად, შეკვეთის შედგენა ან მომხმარებლის მიმოხილვა), თქვენ ექვემდებარება წესებს, წესებს, პოლიტიკას, პირობებს და პირობებს, რომლებიც შეესაბამება ამ მომსახურებას და მათში შედის შეთანხმება ამ მითითებით. Loveofqueen.com იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს საიტი და ეს პირობები ნებისმიერ დროს.

წვდომის, დათვალიერების, ან სხვა საიტის გამოყენებით სხვაგვარად მიუთითებს თქვენი შეთანხმება ამ შეთანხმების ყველა პირობასთან მიმართებაში. გთხოვთ, წაიკითხოთ წინამდებარე შეთანხმება.

თქვენ წარმოადგენთ და იძლევა იმის გარანტიას, რომ სულ მცირე, სულ მცირე, 18 ან მოინახულეთ საიტის მონახულება მშობლის ან მეურვის ზედამხედველობით. ამ შეთანხმების პირობებისა და პირობების გათვალისწინებით, Loveofqueen.com აქვე იძლევა შეზღუდული, გაუქმებადი, გადაცემული და არა ექსკლუზიური ლიცენზიის უფლებას, გამოიყენოთ და გამოიყენოთ საიტის ნახვა თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერით მხოლოდ სავაჭრო მიზნით საიტებზე გაყიდული ნივთები და არა რომელიმე კომერციული გამოყენება ან გამოყენება მესამე მხარის სახელით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წინასწარ იძლევა Loveofqueen.com- ს მიერ. ამ შეთანხმების ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს ამ პუნქტში მოცემული ლიცენზიის დაუყოვნებლივ გაუქმებას თქვენს შესახებ შეტყობინების გარეშე.

გარდა ზემოხსენებული პარაგრაფის ნებადართული შემთხვევებისა, თქვენ არ შეგიძლიათ რეპროდუცირება, გავრცელება, ჩვენება, გაყიდვა, იჯარით გაცემა, გადატანა, წარმოქმნილი სამუშაოები, თარგმნა, შეცვალონ, შეცვალონ ინვერტორი, დაიშალა, დეკომპილა ან სხვაგვარად გამოიყენოთ ეს საიტი ან მისი ნაწილი პირდაპირ დაშვებულია Loveofqueen.com წერილობით. თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი კომერციული ინფორმაცია საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან საიტის გამოყენება ნებისმიერი სხვა კომპანიის სასარგებლოდ, თუ წინასწარ არ არის დაშვებული ლოგოფოკენინის მიერ. Loveofqueen.com იტოვებს უფლებას უარი თქვას სამსახურში, შეწყვიტოს ანგარიშები და / ან გააუქმოს ბრძანებები მისი შეხედულებისამებრ, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, თუ Loveofqueen.com მიიჩნევს, რომ მომხმარებელთა ქცევა არღვევს მოქმედი კანონმდებლობით ან საზიანოა Loveofqueen.com- ის ინტერესებისთვის.

თქვენ არ ატვირთოთ, გავრცელება ან სხვაგვარად გამოაქვეყნოს ამ საიტის მეშვეობით ნებისმიერი ინფორმაცია, ინფორმაცია ან სხვა მასალა, რომელიც (ა) არღვევს ან არღვევს საავტორო უფლებებს, პატენტებს, სასაქონლო ნიშანებს, მომსახურების ნიშანს, სავაჭრო საიდუმლოებას ან ნებისმიერ პირთა საკუთრების უფლებას; (ბ) არის ცილისმწამებლური, მუქარის, ცილისმწამებლური, უხამსი, უხამსი, პორნოგრაფიული ან შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერი სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა აშშ-ს ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით; ან (გ) მოიცავს რაიმე შეცდომებს, ვირუსებს, ჭიები, ხაფანგებს, ტროას ცხენებს ან სხვა მავნე კოდებს ან თვისებებს. Loveofqueen.com- ს შეუძლია მოგცეთ პაროლისა და ანგარიშის იდენტიფიკაციის საშუალება, რომელიც საშუალებას მოგცემთ წვდომა და გამოიყენოთ ამ საიტის გარკვეული ნაწილი. ყოველ დროს, თქვენ იყენებთ პაროლით ან იდენტიფიკაციას, თქვენ ჩაითვლება, რომ თქვენ შედიხართ და გამოიყენოთ საიტის გამოყენება ისე, რომ შეესაბამებოდეს წინამდებარე შეთანხმების პირობებს და სიყვარული ვალდებულებას არ გააჩნია ვალდებულება გამოიძიოს ავტორიზაცია ან წყარო საიტის ხელმისაწვდომობა ან გამოყენება.

თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებლობას მიიღებთ ამ საიტის ყველა წვდომასა და სარგებლობაში ვინმეს მიერ პაროლისა და იდენტიფიკაციის გამოყენებით, რომელიც თავდაპირველად დაგიმსახურებთ ამ ვებ-გვერდის ამგვარი ხელმისაწვდომობას და გამოყენებას, ფაქტობრივად, თქვენ მიერ ავტორიზებული, მათ შორის, შეზღუდვების გარეშე, ყველა კომუნიკაციისა და ტრანსმისიის და ყველა ვალდებულება (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ფინანსური ვალდებულებები) გაწეული ამგვარი ხელმისაწვდომობის ან გამოყენების გზით. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ხართ დაცვისა და კონფიდენციალობის დაცვისა და პირადობის იდენტიფიკაციის დაცვისათვის. დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ Loveofqueen.com თქვენს პაროლის ან იდენტიფიკაციის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენების ან ამ საიტის უსაფრთხოების დარღვევის ან სხვა დარღვევის შესახებ. დარეგისტრირების შემდეგ თქვენ მიიღებთ საინფორმაციო ბიულეტენს გაყიდვების, კუპონების და სპეციალური აქციების შესახებ. შეგიძლიათ გაუქმება ბმულზე ნებისმიერი ელექტრონული ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენის გამოყენებით ან თქვენი პირადი ხელმოწერის პარამეტრი შესვლის შემდეგ.

სიყვარული მომხმარებლის ანგარიში

თქვენ ირწმუნებთ, რომ თქვენი წარდგენა მთლიანად ან ნაწილობრივ არის ნათელი და თავისუფალია ნებისმიერი IP უფლების დარღვევის, დავების ან მესამე მხარის პრეტენზიებისგან. Loveofqueen.com არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი საავტორო უფლებების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი სხვა უფლებების შესახებ. თქვენ ვალდებულია დაიცვას სპონსორი და გაითვალისწინოს ნებისმიერი დანაკარგის გამო, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი მიზნებისათვის.

მიმოხილვები და კომენტარები

თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული სხვაგან ამ შეთანხმებაში ან საიტზე, რაც თქვენს მიერ წარდგენილ ან გამოქვეყნებულ საიტზე ან / და უზრუნველყოფს Loveofqueen.com- ს, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, იდეები, ცოდნა, ტექნიკა, კითხვები, მიმოხილვები, კომენტარები და წინადადებები (ერთობლივად, "წარდგენა") და განიხილება როგორც არაკონფიდენციალური და არაპროპორციული და წარდგენის ან გამოქვეყნების გზით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეუძლებელია შეავსოთ შესვლისა და მასთან დაკავშირებული ყველა IP უფლება (გარდა მორალური უფლებებისა, როგორიცაა ავტორიზაციის უფლება) Loveofqueen.com ყოველგვარი ბრალდების გარეშეა და Loveofqueen.com- ს ჰყავს ჰორიზონტალური, მთლიანი, მუდმივი, შეუქცევადი და გადაცემული უფლება გამოიყენოს, ასლის, გავრცელება, ჩვენება, გამოქვეყნება, შესრულება, გაყიდვა, იჯარით გაცემა, გადატანა, ადაპტირება, ასეთი წარდგენა ნებისმიერი საშუალებით და ნებისმიერი ფორმით, თარგმნის, შეცვალოს, შეცვალოს-ინჟინერი, დაიშალა ან გააუქმოს ასეთი წარდგენა. ყველა წარდგენა ავტომატურად გახდება Loveofqueen.com- ის ერთადერთ და ექსკლუზიურ საკუთრებაში და არ დაგიბრუნდებათ თქვენ და თქვენ ეთანხმებით, რომ არ დაუშვან რაიმე დაპირისპირება სიყვარულითუშეცინის მიერ შემდგომში შესვლის ნებისმიერ გამოყენებასთან დაკავშირებით.

თქვენ ირწმუნებთ, რომ თქვენი წარდგენა მთლიანად ან ნაწილობრივ არის ნათელი და თავისუფალია ნებისმიერი IP უფლების დარღვევის, დავების ან მესამე მხარის პრეტენზიებისგან. Loveofqueen.com არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი საავტორო უფლებების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი სხვა უფლებების შესახებ. თქვენ ვალდებულია დაიცვას სპონსორი და გაითვალისწინოს ნებისმიერი დანაკარგის გამო, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი მიზნებისათვის.

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეთავაზებაზე ვრცელდება ინფორმაცია, როდესაც თქვენ კომენტარებს ან კომენტარებს გამოაქვეყნებთ საიტზე, თქვენ ასევე გადასცემთ Loveofqueen.com უფლებას, გამოიყენოთ სახელი, რომელსაც წარუდგენთ ნებისმიერ მიმოხილვას, კომენტარს, ან სხვა კონტენტთან დაკავშირებით ასეთი მიმოხილვა, კომენტარი ან სხვა შინაარსი. თქვენ მიერ წარმოდგენილ და გარანტიას, რომ თქვენ ფლობენ ან სხვაგვარად აკონტროლებენ მიმოხილვებს, კომენტარებსა და სხვა კონტენტის ყველა უფლებას, რომ ამ საიტზე გამოგიგზავნოთ და გამოიყენოთ თქვენი მიმოხილვები, კომენტარები ან სხვა Content Loveofqueen.com- ის მიერ არღვევს ან არღვევს მესამე მხარის უფლებებს. თქვენ არ გამოიყენებთ ყალბი ელ-ფოსტის მისამართს, თითქოს საკუთარ თავს სხვაგან იყავით, ან სხვაგვარად შეცდომაში შეჰყავთ Loveofqueen.com ან მესამე მხარეები, რომლებიც წარმოადგენენ ნებისმიერი წარდგენის ან შინაარსის წარმოშობას. Loveofqueen.com- ს შეუძლია, მაგრამ არ არის ვალდებული, მოხსნას ან შეცვალოს ნებისმიერი წარდგენა (კომენტარების ან მიმოხილვების ჩათვლით) ნებისმიერი მიზეზით.

ორდერის გაუქმება

Customers can cancel their order at anytime prior to shipping; please go to our დახმარება და კითხვა or დაგვიკავშირდით

However, once the order has been dispatched, the order cannot be canceled, changed, or refunded. Upon receipt of the package, our დაბრუნება პოლიტიკა. comes into effect.

ჩინეთიდან გადაზიდვები

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are Delivery Duty Unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

მომხმარებელთა ქცევის კოდექსი

At Loveofqueen customer satisfaction is our top priority.We strive to solve all customers problems in a professional and amicable way. However, we will not tolerate any unacceptable or unreasonable behavior towards our Customer Service Team members.

Unacceptable behavior directed towards Customer Service staff or Loveofqueen may, for example, include any of the following:

-Aggressive, abusive and threatening behavior. Examples include: any and all direct or implied threats on any communication channel; intimidating language; personal and verbal abuse; sexist, racist, homophobic, or derogatory remarks; rudeness; inflammatory statements; swearing; and unsubstantiated allegations.

- პერმანენტულად მოითხოვს ჩვეულებრივ მოთხოვნილ მოთხოვნებს ან საჩივრებს, მიუხედავად იმისა, ანალოგიურად, განმეორებითი საჩივრები კვლავ რჩება გონივრული და სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიღება ჩვენს პოლიტიკის შესაბამისად.

თანამშრომლობა, მოლოდინში ან მოთხოვნით პერსონალისთვის დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში, მაგალითად, დაბრუნების თანხა, ვადები, სპეციალური კომპენსაცია და ა.შ. ანალოგიურად, არარეალური შედეგის მიღწევა ჩვენი პოლიტიკისა და პროცედურების ფარგლებს მიღმა. ჩვეულებრივ, დაბრუნების თანხა არ უნდა გადააჭარბოს თავდაპირველ თანხას, რომელიც გადაიხდება Loveofqueen- ში.

რეაგირება საჩივრის ან ბუნების (ან აქცენტი) ხასიათის შეცვლის, ნაწილობრივი ფორმის შეცვლის შემდეგ, ფორმალური რეაგირების შემდეგ.

საჩივრების გადაჭარბებული რაოდენობა შედარებითი ღირებულების ისტორიასთან შედარებით.

ასეთ ქცევასთან დაკავშირებით, საჩივრები შეიძლება მიაწოდონ და ფორმალურად შეატყობინონ შემდეგს:

- მათი ენა ითვლება შეურაცხმყოფელი, შეურაცხმყოფელი, მუქარა და სრულიად მიუღებელი.

- თავი უნდა შეიკავონ ისეთი ენის, მუქარისა და მუქარის გამოყენებისგან.

- ამ საკითხთან დაკავშირებით კორესპონდენციის შემდგომი გაცვლა არ მოხდება.

-Loveofqueen reserves the right to no longer accept orders from the customer in the future without further notice.

საჩივარი ესკალაციის პროცესი

ესკალაციის პროცესი საჩივრდება

This process applies strictly to Customer Service issues. For separate legal issues such as copyright, please view our legal page აქ.

თუ კლიენტი უკმაყოფილოა ჩვენი კლიენტების მომსახურების მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებით, მომხმარებელს შეუძლია დაგვიკავშირდეთ ჩვენ ბილეთის ხელმძღვანელთან ახალი ბილეთის წარდგენით "ფორმალური საჩივრის წარდგენა" შემდეგნაირად:

Contact us > Submit a ticket > Select Warranty &return > Submit a formal complaint

შაბათ-კვირას გარდა, შაბათ-კვირის გარდა, ყველა საჩივარს ვუპასუხებთ.

Copyright

Loveofqueen.com (კოლექტიურად, "შინაარსი") ვებგვერდზე მხოლოდ ტექსტი, გრაფიკა, ფოტოსურათები ან სხვა სურათები, ღილაკების ხატები, აუდიო კლიპები, ლოგოები, ლოზუნგები, სავაჭრო სახელები ან სიტყვა პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა შინაარსი, რომელიც ეკუთვნის Loveofqueen.com- ს მისი შესაბამისი შინაარსის მომწოდებლები. თქვენ არ გამოიყენებთ, რეპროდუცირება, ასლი, შეცვალონ, გადასცემენ, აჩვენებს, გამოაქვეყნებს, გაყიდვას, ლიცენზიას, საჯაროდ ასრულებს, გავრცელებასა ან კომერციულად გამოიყენოს ნებისმიერი კონტენტი ან სხვაგვარად განკარგოს ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც არ არის ნებადართული Loveofqueen.com- ს მიერ, Loveofqueen.com- ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. მონაცემების მოპოვება, რობოტები ან მსგავსი მონაცემების შეგროვება და ექსტრაქციის ინსტრუმენტები Loveofqueen.com- ზე, ისევე როგორც გამოყენებისათვის Loveofqueen.com სასაქონლო ნიშნები ან მომსახურების ნიშნები მეტა-ტეგებში მკაცრად აკრძალულია. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ და გამოიყენოთ კონტენტი მხოლოდ თქვენი პირადი ინფორმაციისთვის და შეკვეთისა და შეკვეთის შესახებ და სხვა მიზნებისთვის. კოლექციაში, კონფიგურაციაში და ამ საიტის ყველა შინაარსის შეკრება ("შედგენილობა") ეკუთვნის მხოლოდ Loveofqueen.com- ს. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Loveofqueen.com- ის შინაარსი ან შედგენა ნებისმიერი ფორმით, რომელიც ზიანს აყენებს ან დისკრედიტაციას Loveofqueen.com ან რაიმე ფორმით, რომელიც, სავარაუდოდ, გამოიწვევს ნებისმიერი მოქმედი კანონების ან წესების დარღვევას ან დარღვევას. ამ საიტის გამოყენებული ყველა პროგრამა ("პროგრამული უზრუნველყოფა") არის Loveofqueen.com- ის ან / და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლების ქონება. კონტენტი, შედგენა და პროგრამული უზრუნველყოფა დაცულია სახელმწიფო, ეროვნულ და საერთაშორისო საავტორო კანონების დაცვით. ყველა უფლება, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული, არის დაცული Loveofqueen.com. სამართალდამრღვევები კანონის სრული მოცულობით დაისჯებიან.

Loveofqueen.com აღიარებს და პატივს სცემს ყველა საავტორო და სასაქონლო ნიშანს. როგორც სატელევიზიო, კინემატოგრაფიის, მუსიკის, კინოფესტივალის ან სხვა სახელების ან სათაურის ნებისმიერი გამოყენება არავითარ კავშირი არ აქვს Loveofqueen.com- ს და წარმოადგენს საავტორო ან სასაქონლო ნიშნის მფლობელს. ჩვენი კაბები ცნობილია სახელგანთქმული სტილითა და ჩვენი საყვარელი სატელევიზიო გადაცემებისა და წითელი ხალიჩების შესახებ ცნობილი სახეების რეკონსტრუქციაა, თუმცა ისინი არ არიან ავტორიზებული, მოწონებული ან დაკავშირებულია ამ შოუების საშუალებით და არ იგულისხმება დარღვევები ნებისმიერი რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნების ან საავტორო უფლებების შესახებ.

ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის პოლიტიკა

It is the policy of Loveofqueen.com to take appropriate action where necessary to uphold and recognize all relevant State, Federal and International laws in connection with material that is claimed to be infringing any trademark, copyright, patent and all or any other Intellectual Property laws. If you are an intellectual property rights owner and you believe that Loveofqueen.com sells, offers for sale, or makes available goods and/or services that infringe your intellectual property rights, then send the following information in its entirety to legal@loveofqueen.com

საჭირო ინფორმაცია

 1. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive that is allegedly infringed;
  2. A description of the allegedly infringing work or material;
  3. A description of where the allegedly infringing material is located on the site (product(s) URL);
  4. Information reasonably sufficient to allow us to contact you, such as your address, telephone number and e-mail address;
  5. A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use of the material is not authorized by the copyright or other proprietary right owner, its agent, or the law;
  6. Identification of the intellectual property rights that you claim are infringed by the Website(e.g. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No. 123456, registered 1/1/04",etc);
  7. თქვენ მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ აღნიშნული ინფორმაცია და შეტყობინება არის ზუსტი და დარღვევის ჯარიმის ქვეშ, რომ თქვენ ხართ საავტორო უფლების მფლობელი ან უფლებამოსილია იმოქმედოს მფლობელის სახელით, რომლის ექსკლუზიური უფლება სავარაუდოდ დარღვეულია.

შეწყვეტა და მოქმედების შეწყვეტა

გარდა ნებისმიერი სხვა იურიდიული და სამართლიანი ზომებისა, Loveofqueen.com შეიძლება წინასწარ გაფრთხილების გარეშე, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს შეთანხმება ან გააუქმოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი ან ყველა თქვენი უფლებები. ამ შეთანხმების შეწყვეტისას თქვენ დაუყოვნებლივ შეწყვეტთ საიტის ყველა ხელმისაწვდომობას და სარგებლობას LOVEQUEEN.com- ს, გარდა ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი ან სამართლიანი ზომებისა, დაუყოვნებლივ გააუქმოს ყველა პაროლი (ებ) ი, და თქვენ მიერ გაცემული ანგარიშის იდენტიფიკაცია უარყოს ამ საიტის გამოყენება და გამოყენება მთლიანად ან ნაწილობრივ. წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერი შეწყვეტა გავლენას არ მოახდენს მხარეების შეწყვეტის თარიღამდე წარმოშობილ შესაბამის უფლებებსა და ვალდებულებებზე (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, გადახდის ვალდებულებებით). /

პასუხისმგებლობის უარყოფა და შეზღუდვა

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ პროდუქტის ერთ-ერთი პროდუქტის გაყიდვის პირობები სხვაგვარად არის გათვალისწინებული, ამ საიტზე, ამ საიტზე, მასზე გაყიდული პროდუქცია და მისი მეშვეობით განხორციელებული გარიგებები უზრუნველყოფს Loveofqueen.com- ს "როგორც არის" . Loveofqueen.com არ აკეთებს პრეზენტაციებს ან გარანტიებს ნებისმიერი სახის, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, როგორც ამ საიტის ექსპლუატაციის, ასევე შინაარსის, მასალების ან პროდუქციის, გარდა იმ პირობით, Loveofqueen.com უარყოფს ყველა გარანტიას, გამოხატვას ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, საიდუმლოებასა და ფიზკულტურაში კონკრეტული მიზნისათვის, არაინფრენების, სახელწოდების, მშვიდი სიამოვნების, მონაცემთა სიზუსტისა და სისტემის ინტეგრაციის შესახებ. ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს, შეცდომებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. Loveofqueen.com არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ შინაარსი იქნება ერთეული ან შეცდომა უფასოა. კანონით დაშვებულ მაქსიმალურ ზომას, Loveofqueen.com არ აგებს პასუხს ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც გამომდინარეობს ამ საიტის გამოყენებისგან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, არაპირდაპირი შემთხვევით, სადამსჯელო, სამაგალითო, სპეციალური ან მომგებიანი ზიანისათვის. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული მაქსიმალური სიზუსტით, Loveofqueen.com- ს სრული პასუხისმგებლობა თქვენს მიერ ნებისმიერი ზიანისთვის (მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედების საფუძველია) არ უნდა აღემატებოდეს ვალდებულებას, წინ უძღვოდა აქტი, რომელიც იძლეოდა Loveofqueen.com- ს პასუხისმგებლობას.

დაალაგე მიღება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეიძლება გარკვეული ბრძანებები, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ მიღებას და გაუქმებას. Loveofqueen.com იტოვებს უფლებას, შეხედულებისამებრ, უარი თქვას ან გააუქმოს რაიმე ბრძანება რაიმე მიზეზით. ზოგიერთ სიტუაციაში, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი შეფერხების შედეგად, შედის შესყიდვის, უზუსტობების ან შეცდომების შეზღუდვა პროდუქტის ან ფასების შესახებ, ან საკრედიტო და თაღლითობის თავიდან აცილების დეპარტამენტში არსებული პრობლემების შესახებ. ჩვენ ასევე შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი შენიშვნები ან ინფორმაცია ნებისმიერი ბრძანების მიღებამდე. ჩვენ დაგიკავშირდებით, თუ თქვენი შეკვეთის ყველა ან ნაწილმა გააუქმა ან დამატებითი ინფორმაცია საჭიროა თქვენი შეკვეთის მისაღებად.

Loveofqueen is not responsible for late deliveries for special occasions, such as birthdays, or other events. We encourage customers to place their order in advance to ensure there is enough time to receive their item.

ჩვენ პიონინგის საშემოსავლო მომხმარებელს წინასწარ გვაცნობეთ ბანერებისა და საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით და შემოთავაზებულ იქნა შემოთავაზებული საბოლოო წესრიგის თარიღი და ამ პერიოდის გადაზიდვის მეთოდები. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია პასუხისმგებლობა არ იყოს პასუხისმგებელი, თუ ნივთი არ ჩამოდის დროში საშობაო.

All orders reported as "delivered" by shipping companies are considered delivered. Loveofqueen cannot be made liable of non-delivery in this case.

მომხმარებლის ანგარიში

For safety and security, each customer is allowed to create only one registered account by default. For customers who attempt to create several accounts, Loveofqueen reserves the right to suspend accounts without further notice.

ორივე მხარე თანხმდება, რომ საბაჟო დეკლარაციის შემდეგ გადაზიდვა მესამე მხარის ლოგისტიკის კომპანიის პასუხისმგებლობაა. ამ ეტაპზე პროდუქტის სრულ მფლობელობაზე მყიდველს ეკუთვნის; გადაზიდვის დროს ყველა დაკავშირებული პასუხისმგებლობა და რისკი იბეგრება მყიდველის მიერ.

ტიპოგრაფიული შეცდომები

მიუხედავად იმისა, რომ Loveofqueen.com ცდილობს უზრუნველყოს ზუსტი პროდუქტი და ფასების ინფორმაცია, ფასების ან ტიპოგრაფიული შეცდომები შეიძლება მოხდეს. Loveofqueen.com- ს არ შეუძლია დაადასტუროს ერთეულის ფასი, სანამ არ შეუკვეთოთ. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი ჩამოთვლილია არასწორი ფასის ან არასწორი ინფორმაციის გამო შეცდომა ფასების ან პროდუქტის ინფორმაციის, Loveofqueen.com ექნება უფლება, ჩვენი შეხედულებისამებრ, უარი თქვას ან გააუქმოს ნებისმიერი ბრძანებით მოთავსებული ეს ნივთი. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი არასწორად priced, Loveofqueen.com შეიძლება, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ან დაგვიკავშირდეთ ინსტრუქციები ან გააუქმოს თქვენი ბრძანება და გაცნობებთ ასეთი გაუქმება.

ფასები სხვადასხვა ვალუტაში

Loveofqueen.com- ის მიერ გაყიდული პროდუქციის ფასები ეფუძნება აშშ დოლარებში (აშშ დოლარში) გათვლილია. სხვა ვალუტებში ნაჩვენები ფასები აშშ-ის დოლარიდან მოქცეულია ყველაზე თანამედროვე დღემდე კონვერტაციის მაჩვენებლებით. სავალუტო ფასეულობების მერყეობის გამო, ფასზე ნაჩვენები ფასები არ არის აშშ-ის სავალუტო დენომინაციაში, გარდა ინდივიდუალური პროდუქტის გვერდზე, არ შეიძლება იყოს ყველაზე აქტუალური. იმ ადგილებში, სადაც ვალუტის არა-აშშ-ის დენომინაციები შეიძლება იყოს არასწორი, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სარეკლამო ბანერები, სარეკლამო გვერდები და ინფორმაცია პროდუქტის კატეგორიის გვერდებზე. ინდივიდუალური პროდუქტის გვერდზე ნაჩვენები ფასი, მიუხედავად სავალუტო დენომინაციისა, არის მიმდინარე ფასი, რომელიც ვალდებულია გადაიხადოს Loveofqueen.com- ზე, გარდა გადაზიდვისა.

Loveofqueen has no knowledge of, and is not responsible for, any additional bank charges or exchange rate fees that are charge by the issuing bank or a third party payment provider. These fees are solely the customers responsibility and will not be reimbursed by Loveofqueen.

საარბიტრაჟო

Where the parties fail to settle dispute within 30 days after such dispute occurs, they agree to submit such dispute to South China International Economic and Trade Arbitration Commission (the "SCIA") for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral awards are final and binding upon both parties.

მოქმედი კანონი

ეს პირობები რეგულირდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩინეთის კანონმდებლობის მიხედვით, კანონის პრინციპების კონფლიქტებთან დაკავშირებით.

ბმულები

ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ინტერნეტში სხვა საიტებზე, რომლებიც მესამე მხარის კუთვნილებასა და ექსპლუატაციას ახორციელებენ. თქვენ აღიარებთ, რომ Loveofqueen.com არ არის პასუხისმგებელი ოპერაციის ან კონტენტისთვის, რომელიც მდებარეობს ან ნებისმიერ ადგილას.

ტრანსპორტირება

Loveofqueen ships from different warehouses. For orders with more than item, we may split your order into several packages according to stock levels at our own discretion for more information please check our terms and conditions.Thank you for your understanding.

Loveofqueen strongly recommends all customers to purchase shipping insurance during the checkout. This ensures that if there are any issue during the delivery process that Loveofqueen will send you the same product free of charge. If the item becomes unavailable we will offer you alternative refund options.

Orders that do not have shipping insurance will not be the responsibility of Loveofqueen in the event that there is an issue during the shipping process.

როგორიც არ უნდა იყოს მომხმარებლის ბრძანებები არის ის, რაც ჩვენ გემი. ჩვენ არ შეგვიძლია პასუხს აგებს კლიენტისთვის არასწორი თანხის მიღების შემთხვევაში, თუ ისინი არასწორ წესრიგს აყენებენ.

If a delivery fails for any reason and the address sent to was the correct address as provided by the customer, Loveofqueen cannot be held liable if a package is returned to us.

ჩინეთიდან გადაზიდვები

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are delivered duty unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

საშუალებები

თქვენ ეთანხმებით იმ აზრს, რომ Loveofqueen.com- ს კანონი რაიმე სახის რეალურ ან დაემუქრა დარღვევას ამ შეთანხმების არასაკმარისია და რომ Loveofqueen.com ექვემდებარება სპეციფიკურ შესრულებას ან გამონათქვამს რელიეფის ან ორივე სახის ზიანის გარდა, Loveofqueen.com- ს იურიდიულად უფლებას მიიღებს დავის გადაწყვეტის ნებისმიერი ფორმის გონივრულ ხარჯებთან ერთად, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ადვოკატების საფასურს.

No right or remedy of Loveofqueen.com shall be exclusive of any other, whether at law or in equity, including, without limitation, damages injunctive relief, attorneys' fees and expenses.

ამ ვადებსა და პირობებში შეთავაზებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე, Loveofqueen.com- ს უარის თქმა არც ერთგვარი, მომავლის ან სხვა უარის თქმის ვალდებულებას არ გულისხმობს.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!