მომსახურების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Loveofqueen.com. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებებს, რომლებიც შეესაბამება ამ შეთანხმებაში ("შეთანხმება") შენიშვნებს, პირობებსა და პირობებს. გარდა ამისა, როდესაც გამოიყენებთ ნებისმიერ Loveofqueen.com სერვისს (მაგალითად, შეკვეთის შედგენა ან მომხმარებლის მიმოხილვა), თქვენ ექვემდებარება წესებს, წესებს, პოლიტიკას, პირობებს და პირობებს, რომლებიც შეესაბამება ამ მომსახურებას და მათში შედის შეთანხმება ამ მითითებით. Loveofqueen.com იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს საიტი და ეს პირობები ნებისმიერ დროს.

 

წვდომის, დათვალიერების, ან სხვა საიტის გამოყენებით სხვაგვარად მიუთითებს თქვენი შეთანხმება ამ შეთანხმების ყველა პირობასთან მიმართებაში. გთხოვთ, წაიკითხოთ წინამდებარე შეთანხმება.

 

თქვენ წარმოადგენთ და იძლევა იმის გარანტიას, რომ სულ მცირე, სულ მცირე, 18 ან მოინახულეთ საიტის მონახულება მშობლის ან მეურვის ზედამხედველობით. ამ შეთანხმების პირობებისა და პირობების გათვალისწინებით, Loveofqueen.com აქვე იძლევა შეზღუდული, გაუქმებადი, გადაცემული და არა ექსკლუზიური ლიცენზიის უფლებას, გამოიყენოთ და გამოიყენოთ საიტის ნახვა თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერით მხოლოდ სავაჭრო მიზნით საიტებზე გაყიდული ნივთები და არა რომელიმე კომერციული გამოყენება ან გამოყენება მესამე მხარის სახელით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წინასწარ იძლევა Loveofqueen.com- ს მიერ. ამ შეთანხმების ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს ამ პუნქტში მოცემული ლიცენზიის დაუყოვნებლივ გაუქმებას თქვენს შესახებ შეტყობინების გარეშე.

 

გარდა ზემოხსენებული პარაგრაფის ნებადართული შემთხვევებისა, თქვენ არ შეგიძლიათ რეპროდუცირება, გავრცელება, ჩვენება, გაყიდვა, იჯარით გაცემა, გადატანა, წარმოქმნილი სამუშაოები, თარგმნა, შეცვალონ, შეცვალონ ინვერტორი, დაიშალა, დეკომპილა ან სხვაგვარად გამოიყენოთ ეს საიტი ან მისი ნაწილი პირდაპირ დაშვებულია Loveofqueen.com წერილობით. თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი კომერციული ინფორმაცია საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან საიტის გამოყენება ნებისმიერი სხვა კომპანიის სასარგებლოდ, თუ წინასწარ არ არის დაშვებული ლოგოფოკენინის მიერ. Loveofqueen.com იტოვებს უფლებას უარი თქვას სამსახურში, შეწყვიტოს ანგარიშები და / ან გააუქმოს ბრძანებები მისი შეხედულებისამებრ, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, თუ Loveofqueen.com მიიჩნევს, რომ მომხმარებელთა ქცევა არღვევს მოქმედი კანონმდებლობით ან საზიანოა Loveofqueen.com- ის ინტერესებისთვის.

 

თქვენ არ ატვირთოთ, გავრცელება ან სხვაგვარად გამოაქვეყნოს ამ საიტის მეშვეობით ნებისმიერი ინფორმაცია, ინფორმაცია ან სხვა მასალა, რომელიც (ა) არღვევს ან არღვევს საავტორო უფლებებს, პატენტებს, სასაქონლო ნიშანებს, მომსახურების ნიშანს, სავაჭრო საიდუმლოებას ან ნებისმიერ პირთა საკუთრების უფლებას; (ბ) არის ცილისმწამებლური, მუქარის, ცილისმწამებლური, უხამსი, უხამსი, პორნოგრაფიული ან შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერი სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა აშშ-ს ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით; ან (გ) მოიცავს რაიმე შეცდომებს, ვირუსებს, ჭიები, ხაფანგებს, ტროას ცხენებს ან სხვა მავნე კოდებს ან თვისებებს. Loveofqueen.com- ს შეუძლია მოგცეთ პაროლისა და ანგარიშის იდენტიფიკაციის საშუალება, რომელიც საშუალებას მოგცემთ წვდომა და გამოიყენოთ ამ საიტის გარკვეული ნაწილი. ყოველ დროს, თქვენ იყენებთ პაროლით ან იდენტიფიკაციას, თქვენ ჩაითვლება, რომ თქვენ შედიხართ და გამოიყენოთ საიტის გამოყენება ისე, რომ შეესაბამებოდეს წინამდებარე შეთანხმების პირობებს და სიყვარული ვალდებულებას არ გააჩნია ვალდებულება გამოიძიოს ავტორიზაცია ან წყარო საიტის ხელმისაწვდომობა ან გამოყენება.

 

თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებლობას მიიღებთ ამ საიტის ყველა წვდომასა და სარგებლობაში ვინმეს მიერ პაროლისა და იდენტიფიკაციის გამოყენებით, რომელიც თავდაპირველად დაგიმსახურებთ ამ ვებ-გვერდის ამგვარი ხელმისაწვდომობას და გამოყენებას, ფაქტობრივად, თქვენ მიერ ავტორიზებული, მათ შორის, შეზღუდვების გარეშე, ყველა კომუნიკაციისა და ტრანსმისიის და ყველა ვალდებულება (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ფინანსური ვალდებულებები) გაწეული ამგვარი ხელმისაწვდომობის ან გამოყენების გზით. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ხართ დაცვისა და კონფიდენციალობის დაცვისა და პირადობის იდენტიფიკაციის დაცვისათვის. დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ Loveofqueen.com თქვენს პაროლის ან იდენტიფიკაციის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენების ან ამ საიტის უსაფრთხოების დარღვევის ან სხვა დარღვევის შესახებ. დარეგისტრირების შემდეგ თქვენ მიიღებთ საინფორმაციო ბიულეტენს გაყიდვების, კუპონების და სპეციალური აქციების შესახებ. შეგიძლიათ გაუქმება ბმულზე ნებისმიერი ელექტრონული ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენის გამოყენებით ან თქვენი პირადი ხელმოწერის პარამეტრი შესვლის შემდეგ.

 

სიყვარულიმომხმარებლის ანგარიში

 

თქვენ ირწმუნებთ, რომ თქვენი წარდგენა მთლიანად ან ნაწილობრივ არის ნათელი და თავისუფალია ნებისმიერი IP უფლების დარღვევის, დავების ან მესამე მხარის პრეტენზიებისგან. Loveofqueen.com არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი საავტორო უფლებების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი სხვა უფლებების შესახებ. თქვენ ვალდებულია დაიცვას სპონსორი და გაითვალისწინოს ნებისმიერი დანაკარგის გამო, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი მიზნებისათვის.

 

მიმოხილვები და კომენტარები

 

თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული სხვაგან ამ შეთანხმებაში ან საიტზე, რაც თქვენს მიერ წარდგენილ ან გამოქვეყნებულ საიტზე ან / და უზრუნველყოფს Loveofqueen.com- ს, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, იდეები, ცოდნა, ტექნიკა, კითხვები, მიმოხილვები, კომენტარები და წინადადებები (ერთობლივად, "წარდგენა") და განიხილება როგორც არაკონფიდენციალური და არაპროპორციული და წარდგენის ან გამოქვეყნების გზით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეუძლებელია შეავსოთ შესვლისა და მასთან დაკავშირებული ყველა IP უფლება (გარდა მორალური უფლებებისა, როგორიცაა ავტორიზაციის უფლება) Loveofqueen.com ყოველგვარი ბრალდების გარეშეა და Loveofqueen.com- ს ჰყავს ჰორიზონტალური, მთლიანი, მუდმივი, შეუქცევადი და გადაცემული უფლება გამოიყენოს, ასლის, გავრცელება, ჩვენება, გამოქვეყნება, შესრულება, გაყიდვა, იჯარით გაცემა, გადატანა, ადაპტირება, ასეთი წარდგენა ნებისმიერი საშუალებით და ნებისმიერი ფორმით, თარგმნის, შეცვალოს, შეცვალოს-ინჟინერი, დაიშალა ან გააუქმოს ასეთი წარდგენა. ყველა წარდგენა ავტომატურად გახდება Loveofqueen.com- ის ერთადერთ და ექსკლუზიურ საკუთრებაში და არ დაგიბრუნდებათ თქვენ და თქვენ ეთანხმებით, რომ არ დაუშვან რაიმე დაპირისპირება სიყვარულითუშეცინის მიერ შემდგომში შესვლის ნებისმიერ გამოყენებასთან დაკავშირებით.

 

თქვენ ირწმუნებთ, რომ თქვენი წარდგენა მთლიანად ან ნაწილობრივ არის ნათელი და თავისუფალია ნებისმიერი IP უფლების დარღვევის, დავების ან მესამე მხარის პრეტენზიებისგან. Loveofqueen.com არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი საავტორო უფლებების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი სხვა უფლებების შესახებ. თქვენ ვალდებულია დაიცვას სპონსორი და გაითვალისწინოს ნებისმიერი დანაკარგის გამო, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი მიზნებისათვის.

 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეთავაზებაზე ვრცელდება ინფორმაცია, როდესაც თქვენ კომენტარებს ან კომენტარებს გამოაქვეყნებთ საიტზე, თქვენ ასევე გადასცემთ Loveofqueen.com უფლებას, გამოიყენოთ სახელი, რომელსაც წარუდგენთ ნებისმიერ მიმოხილვას, კომენტარს, ან სხვა კონტენტთან დაკავშირებით ასეთი მიმოხილვა, კომენტარი ან სხვა შინაარსი. თქვენ მიერ წარმოდგენილ და გარანტიას, რომ თქვენ ფლობენ ან სხვაგვარად აკონტროლებენ მიმოხილვებს, კომენტარებსა და სხვა კონტენტის ყველა უფლებას, რომ ამ საიტზე გამოგიგზავნოთ და გამოიყენოთ თქვენი მიმოხილვები, კომენტარები ან სხვა Content Loveofqueen.com- ის მიერ არღვევს ან არღვევს მესამე მხარის უფლებებს. თქვენ არ გამოიყენებთ ყალბი ელ-ფოსტის მისამართს, თითქოს საკუთარ თავს სხვაგან იყავით, ან სხვაგვარად შეცდომაში შეჰყავთ Loveofqueen.com ან მესამე მხარეები, რომლებიც წარმოადგენენ ნებისმიერი წარდგენის ან შინაარსის წარმოშობას. Loveofqueen.com- ს შეუძლია, მაგრამ არ არის ვალდებული, მოხსნას ან შეცვალოს ნებისმიერი წარდგენა (კომენტარების ან მიმოხილვების ჩათვლით) ნებისმიერი მიზეზით.

 

ორდერის გაუქმება

 

მომხმარებელს შეუძლია გააუქმოს მათი შეკვეთა ნებისმიერ დროს გადაზიდვის დაწყებამდე; გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს დახმარება და კითხვაან დაგვიკავშირდით

თუმცა, ბრძანება უკვე გაგზავნილია, ბრძანება არ შეიძლება გაუქმდეს, შეიცვალოს ან დაბრუნდეს. პაკეტის მიღებისთანავე, ჩვენიდაბრუნება პოლიტიკა. ძალაში შედის.

 

ჩინეთიდან გადაზიდვები

 

Loveofqueen at all shipments იგზავნება ჩინეთიდან და მიწოდების Duty Unpaid. ამრიგად, ნებისმიერი და ყველა საბაჟო ან იმპორტის გადასახდელი დაეკისრება მას შემდეგ, რაც ამანათი აღწევს მის დანიშნულ ქვეყანას. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ეს გადასახადი მომხმარებელს უნდა გადაუხადოს. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა უარი თქვას პაკეტი იმპორტის გადასახდელების ან გადასახადების გამო, ისინი ვალდებულნი არიან მიიღონ სრული პასუხისმგებლობა ამ პროცესში ჩართულ ყველა ხარჯზე. საბაჟო რეგულირების გამო, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ლოტოფუქსმა არ უნდა გამოაცხადოს შეძენილი ნივთების საჩუქრად ან შეაფასოს ფაქტობრივი პროდუქტის ფასზე ნაკლები თანხა.

 

მომხმარებელთა ქცევის კოდექსი

 

Loveofqueen მომხმარებელთა კმაყოფილება არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი.ჩვენ ვცდილობთ გადაჭრას ყველა კლიენტების პრობლემები პროფესიული და მეგობრული გზით. თუმცა, ჩვენ არ დავუშვებთ ნებისმიერ მიუღებელ ან დაუსაბუთებელ ქცევას ჩვენი კლიენტების მომსახურების ჯგუფის წევრების მიმართ.

 

მიუღებელი საქციელი მიმართულია მომხმარებელთა მომსახურების ან პერსონალის მიმართ, მაგალითად, შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:

 

- აგრესიული, შეურაცხმყოფელი და მუქარის ქცევა. მაგალითები მოიცავს: ნებისმიერი და ყველა პირდაპირი ან ნაგულისხმევი საფრთხე ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხზე; დაშინება ენა; პირადი და სიტყვიერი შეურაცხყოფა; სექსისტური, რასისტული, ჰომოფობიური ან შეურაცხმყოფელი შენიშვნები; უხერხულობა; ანთებითი განცხადებები; გინება და დაუსაბუთებელი ბრალდებები.

 

- პერმანენტულად მოითხოვს ჩვეულებრივ მოთხოვნილ მოთხოვნებს ან საჩივრებს, მიუხედავად იმისა, ანალოგიურად, განმეორებითი საჩივრები კვლავ რჩება გონივრული და სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიღება ჩვენს პოლიტიკის შესაბამისად.

 

თანამშრომლობა, მოლოდინში ან მოთხოვნით პერსონალისთვის დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში, მაგალითად, დაბრუნების თანხა, ვადები, სპეციალური კომპენსაცია და ა.შ. ანალოგიურად, არარეალური შედეგის მიღწევა ჩვენი პოლიტიკისა და პროცედურების ფარგლებს მიღმა. ჩვეულებრივ, დაბრუნების თანხა არ უნდა გადააჭარბოს თავდაპირველ თანხას, რომელიც გადაიხდება Loveofqueen- ში.

 

რეაგირება საჩივრის ან ბუნების (ან აქცენტი) ხასიათის შეცვლის, ნაწილობრივი ფორმის შეცვლის შემდეგ, ფორმალური რეაგირების შემდეგ.

 

საჩივრების გადაჭარბებული რაოდენობა შედარებითი ღირებულების ისტორიასთან შედარებით.

 

ასეთ ქცევასთან დაკავშირებით, საჩივრები შეიძლება მიაწოდონ და ფორმალურად შეატყობინონ შემდეგს: 

- მათი ენა ითვლება შეურაცხმყოფელი, შეურაცხმყოფელი, მუქარა და სრულიად მიუღებელი.

 

- თავი უნდა შეიკავონ ისეთი ენის, მუქარისა და მუქარის გამოყენებისგან.

 

- ამ საკითხთან დაკავშირებით კორესპონდენციის შემდგომი გაცვლა არ მოხდება.

 

-ყველაფაქტორი იტოვებს უფლებას აღარ მიიღოს შემკვეთისგან ბრძანებები შემდგომი შეტყობინების გარეშე.

საჩივარი ესკალაციის პროცესი

 

ესკალაციის პროცესი საჩივრდება

ეს პროცესი მკაცრად ვრცელდება მომხმარებელთა მომსახურების საკითხებზე. ცალკე იურიდიულ საკითხებზე, როგორიცაა საავტორო უფლებები, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი სამართლებრივი გვერდიაქ.

 

თუ კლიენტი უკმაყოფილოა ჩვენი კლიენტების მომსახურების მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებით, მომხმარებელს შეუძლია დაგვიკავშირდეთ ჩვენ ბილეთის ხელმძღვანელთან ახალი ბილეთის წარდგენით "ფორმალური საჩივრის წარდგენა" შემდეგნაირად:

 

მოგვწერეთ> ბილეთის გაგზავნა> აირჩიეთ გარანტია და დაბრუნდი> წარმოადგინეთ ფორმალური საჩივარი

შაბათ-კვირას გარდა, შაბათ-კვირის გარდა, ყველა საჩივარს ვუპასუხებთ.

 

Copyright

 

Loveofqueen.com (კოლექტიურად, "შინაარსი") ვებგვერდზე მხოლოდ ტექსტი, გრაფიკა, ფოტოსურათები ან სხვა სურათები, ღილაკების ხატები, აუდიო კლიპები, ლოგოები, ლოზუნგები, სავაჭრო სახელები ან სიტყვა პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა შინაარსი, რომელიც ეკუთვნის Loveofqueen.com- ს მისი შესაბამისი შინაარსის მომწოდებლები. თქვენ არ გამოიყენებთ, რეპროდუცირება, ასლი, შეცვალონ, გადასცემენ, აჩვენებს, გამოაქვეყნებს, გაყიდვას, ლიცენზიას, საჯაროდ ასრულებს, გავრცელებასა ან კომერციულად გამოიყენოს ნებისმიერი კონტენტი ან სხვაგვარად განკარგოს ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც არ არის ნებადართული Loveofqueen.com- ს მიერ, Loveofqueen.com- ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. მონაცემების მოპოვება, რობოტები ან მსგავსი მონაცემების შეგროვება და ექსტრაქციის ინსტრუმენტები Loveofqueen.com- ზე, ისევე როგორც გამოყენებისათვის Loveofqueen.com სასაქონლო ნიშნები ან მომსახურების ნიშნები მეტა-ტეგებში მკაცრად აკრძალულია. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ და გამოიყენოთ კონტენტი მხოლოდ თქვენი პირადი ინფორმაციისთვის და შეკვეთისა და შეკვეთის შესახებ და სხვა მიზნებისთვის. კოლექციაში, კონფიგურაციაში და ამ საიტის ყველა შინაარსის შეკრება ("შედგენილობა") ეკუთვნის მხოლოდ Loveofqueen.com- ს. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Loveofqueen.com- ის შინაარსი ან შედგენა ნებისმიერი ფორმით, რომელიც ზიანს აყენებს ან დისკრედიტაციას Loveofqueen.com ან რაიმე ფორმით, რომელიც, სავარაუდოდ, გამოიწვევს ნებისმიერი მოქმედი კანონების ან წესების დარღვევას ან დარღვევას. ამ საიტის გამოყენებული ყველა პროგრამა ("პროგრამული უზრუნველყოფა") არის Loveofqueen.com- ის ან / და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლების ქონება. კონტენტი, შედგენა და პროგრამული უზრუნველყოფა დაცულია სახელმწიფო, ეროვნულ და საერთაშორისო საავტორო კანონების დაცვით. ყველა უფლება, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული, არის დაცული Loveofqueen.com. სამართალდამრღვევები კანონის სრული მოცულობით დაისჯებიან.

 

Loveofqueen.com აღიარებს და პატივს სცემს ყველა საავტორო და სასაქონლო ნიშანს. როგორც სატელევიზიო, კინემატოგრაფიის, მუსიკის, კინოფესტივალის ან სხვა სახელების ან სათაურის ნებისმიერი გამოყენება არავითარ კავშირი არ აქვს Loveofqueen.com- ს და წარმოადგენს საავტორო ან სასაქონლო ნიშნის მფლობელს. ჩვენი კაბები ცნობილია სახელგანთქმული სტილითა და ჩვენი საყვარელი სატელევიზიო გადაცემებისა და წითელი ხალიჩების შესახებ ცნობილი სახეების რეკონსტრუქციაა, თუმცა ისინი არ არიან ავტორიზებული, მოწონებული ან დაკავშირებულია ამ შოუების საშუალებით და არ იგულისხმება დარღვევები ნებისმიერი რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნების ან საავტორო უფლებების შესახებ.

 

ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის პოლიტიკა

 

ეს არის Loveofqueen.com- ის პოლიტიკა სათანადო ზომების მიღებაზე, სადაც აუცილებელია ყველა შესაბამისი სახელმწიფო, ფედერალური და საერთაშორისო კანონმდებლობის დაცვა და აღიარება იმ მატერიალური მასალებთან დაკავშირებით, რომლებიც ითხოვდნენ ნებისმიერი სასაქონლო ნიშნის, საავტორო უფლებების, პატენტისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა კანონების დარღვევას . თუ თქვენ ხართ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელი და გწამთ, რომ Loveofqueen.com ყიდის, გთავაზობთ გაყიდვას, ან იღებს საქონელს ან / და მომსახურებას, რომელიც არღვევს თქვენს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას, შემდეგ გააგზავნეთ შემდეგი ინფორმაცია: [ელ დაცული]

 

საჭირო ინფორმაცია

 

 1. ექსკლუზიური მესაკუთრის სახელით მოქმედი პირის ელექტრონული ან ფიზიკური ხელმოწერა, რომელიც სავარაუდოდ დარღვეულია;
  2. სავარაუდოდ დარღვევის სამუშაო ან მასალის აღწერა;
  3. სად სავარაუდოდ დარღვეული მასალა მდებარეობს საიტზე (პროდუქტი (ებ) ის URL);
  4. ინფორმაცია გონივრულად საკმარისი იმისათვის, რომ დაგვიკავშირდეთ, როგორიც არის თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
  5. თქვენ მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ თქვენ გაქვთ კარგი რწმენა, რომ სადავო გამოყენების მასალა არ არის უფლებამოსილი საავტორო ან სხვა საკუთრების უფლება მფლობელი, მისი აგენტი ან კანონი;
  6. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების იდენტიფიკაცია, რომელსაც თქვენი პრეტენზია ირღვევა ვებ-გვერდით (მაგ. "XYZ საავტორო უფლებები", "ABC სასაქონლო ნიშანი, Registration No 123456, 1 / 1 / XX" და ა.შ.);
  7. თქვენ მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ აღნიშნული ინფორმაცია და შეტყობინება არის ზუსტი და დარღვევის ჯარიმის ქვეშ, რომ თქვენ ხართ საავტორო უფლების მფლობელი ან უფლებამოსილია იმოქმედოს მფლობელის სახელით, რომლის ექსკლუზიური უფლება სავარაუდოდ დარღვეულია.

 

შეწყვეტა და მოქმედების შეწყვეტა

 

გარდა ნებისმიერი სხვა იურიდიული და სამართლიანი ზომებისა, Loveofqueen.com შეიძლება წინასწარ გაფრთხილების გარეშე, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს შეთანხმება ან გააუქმოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი ან ყველა თქვენი უფლებები. ამ შეთანხმების შეწყვეტისას თქვენ დაუყოვნებლივ შეწყვეტთ საიტის ყველა ხელმისაწვდომობას და სარგებლობას LOVEQUEEN.com- ს, გარდა ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი ან სამართლიანი ზომებისა, დაუყოვნებლივ გააუქმოს ყველა პაროლი (ებ) ი, და თქვენ მიერ გაცემული ანგარიშის იდენტიფიკაცია უარყოს ამ საიტის გამოყენება და გამოყენება მთლიანად ან ნაწილობრივ. წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერი შეწყვეტა გავლენას არ მოახდენს მხარეების შეწყვეტის თარიღამდე წარმოშობილ შესაბამის უფლებებსა და ვალდებულებებზე (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, გადახდის ვალდებულებებით). /

 

პასუხისმგებლობის უარყოფა და შეზღუდვა

 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ პროდუქტის ერთ-ერთი პროდუქტის გაყიდვის პირობები სხვაგვარად არის გათვალისწინებული, ამ საიტზე, ამ საიტზე, მასზე გაყიდული პროდუქცია და მისი მეშვეობით განხორციელებული გარიგებები უზრუნველყოფს Loveofqueen.com- ს "როგორც არის" . Loveofqueen.com არ აკეთებს პრეზენტაციებს ან გარანტიებს ნებისმიერი სახის, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, როგორც ამ საიტის ექსპლუატაციის, ასევე შინაარსის, მასალების ან პროდუქციის, გარდა იმ პირობით, Loveofqueen.com უარყოფს ყველა გარანტიას, გამოხატვას ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, საიდუმლოებასა და ფიზკულტურაში კონკრეტული მიზნისათვის, არაინფრენების, სახელწოდების, მშვიდი სიამოვნების, მონაცემთა სიზუსტისა და სისტემის ინტეგრაციის შესახებ. ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს, შეცდომებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. Loveofqueen.com არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ შინაარსი იქნება ერთეული ან შეცდომა უფასოა. კანონით დაშვებულ მაქსიმალურ ზომას, Loveofqueen.com არ აგებს პასუხს ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც გამომდინარეობს ამ საიტის გამოყენებისგან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, არაპირდაპირი შემთხვევით, სადამსჯელო, სამაგალითო, სპეციალური ან მომგებიანი ზიანისათვის. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული მაქსიმალური სიზუსტით, Loveofqueen.com- ს სრული პასუხისმგებლობა თქვენს მიერ ნებისმიერი ზიანისთვის (მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედების საფუძველია) არ უნდა აღემატებოდეს ვალდებულებას, წინ უძღვოდა აქტი, რომელიც იძლეოდა Loveofqueen.com- ს პასუხისმგებლობას.

 

დაალაგე მიღება

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეიძლება გარკვეული ბრძანებები, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ მიღებას და გაუქმებას. Loveofqueen.com იტოვებს უფლებას, შეხედულებისამებრ, უარი თქვას ან გააუქმოს რაიმე ბრძანება რაიმე მიზეზით. ზოგიერთ სიტუაციაში, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი შეფერხების შედეგად, შედის შესყიდვის, უზუსტობების ან შეცდომების შეზღუდვა პროდუქტის ან ფასების შესახებ, ან საკრედიტო და თაღლითობის თავიდან აცილების დეპარტამენტში არსებული პრობლემების შესახებ. ჩვენ ასევე შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი შენიშვნები ან ინფორმაცია ნებისმიერი ბრძანების მიღებამდე. ჩვენ დაგიკავშირდებით, თუ თქვენი შეკვეთის ყველა ან ნაწილმა გააუქმა ან დამატებითი ინფორმაცია საჭიროა თქვენი შეკვეთის მისაღებად.

 

Loveofqueen არ არის პასუხისმგებელი გვიან მიწოდება სპეციალური შემთხვევები, როგორიცაა დაბადების, ან სხვა მოვლენები. ჩვენ მოვუწოდებთ მომხმარებელს მოათავსონ თავიანთი შეკვეთა წინასწარ, რათა უზრუნველყონ საკმარისი დრო იმისათვის, რომ მიიღონ საქონელი.

 

ჩვენ პიონინგის საშემოსავლო მომხმარებელს წინასწარ გვაცნობეთ ბანერებისა და საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით და შემოთავაზებულ იქნა შემოთავაზებული საბოლოო წესრიგის თარიღი და ამ პერიოდის გადაზიდვის მეთოდები. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია პასუხისმგებლობა არ იყოს პასუხისმგებელი, თუ ნივთი არ ჩამოდის დროში საშობაო.

 

ყველა ბრძანებულება იტყობინება, როგორც "მიწოდება" მიერ გადაზიდვის კომპანიები განიხილება მიწოდება. ამ შემთხვევაში ვერ მიიღება ვალდებულებების შესრულება.

 

მომხმარებლის ანგარიში

 

უსაფრთხოების და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, თითოეულ მომხმარებელს უფლება აქვს შექმნას მხოლოდ ერთი რეგისტრირებული ანგარიში. მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ცდილობენ შექმნან რამდენიმე ანგარიში, Loveofqueen იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ანგარიშები შემდგომი შეტყობინების გარეშე.

 

ორივე მხარე თანხმდება, რომ საბაჟო დეკლარაციის შემდეგ გადაზიდვა მესამე მხარის ლოგისტიკის კომპანიის პასუხისმგებლობაა. ამ ეტაპზე პროდუქტის სრულ მფლობელობაზე მყიდველს ეკუთვნის; გადაზიდვის დროს ყველა დაკავშირებული პასუხისმგებლობა და რისკი იბეგრება მყიდველის მიერ.

 

ტიპოგრაფიული შეცდომები

 

მიუხედავად იმისა, რომ Loveofqueen.com ცდილობს უზრუნველყოს ზუსტი პროდუქტი და ფასების ინფორმაცია, ფასების ან ტიპოგრაფიული შეცდომები შეიძლება მოხდეს. Loveofqueen.com- ს არ შეუძლია დაადასტუროს ერთეულის ფასი, სანამ არ შეუკვეთოთ. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი ჩამოთვლილია არასწორი ფასის ან არასწორი ინფორმაციის გამო შეცდომა ფასების ან პროდუქტის ინფორმაციის, Loveofqueen.com ექნება უფლება, ჩვენი შეხედულებისამებრ, უარი თქვას ან გააუქმოს ნებისმიერი ბრძანებით მოთავსებული ეს ნივთი. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი არასწორად priced, Loveofqueen.com შეიძლება, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ან დაგვიკავშირდეთ ინსტრუქციები ან გააუქმოს თქვენი ბრძანება და გაცნობებთ ასეთი გაუქმება.

 

ფასები სხვადასხვა ვალუტაში

 

Loveofqueen.com- ის მიერ გაყიდული პროდუქციის ფასები ეფუძნება აშშ დოლარებში (აშშ დოლარში) გათვლილია. სხვა ვალუტებში ნაჩვენები ფასები აშშ-ის დოლარიდან მოქცეულია ყველაზე თანამედროვე დღემდე კონვერტაციის მაჩვენებლებით. სავალუტო ფასეულობების მერყეობის გამო, ფასზე ნაჩვენები ფასები არ არის აშშ-ის სავალუტო დენომინაციაში, გარდა ინდივიდუალური პროდუქტის გვერდზე, არ შეიძლება იყოს ყველაზე აქტუალური. იმ ადგილებში, სადაც ვალუტის არა-აშშ-ის დენომინაციები შეიძლება იყოს არასწორი, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სარეკლამო ბანერები, სარეკლამო გვერდები და ინფორმაცია პროდუქტის კატეგორიის გვერდებზე. ინდივიდუალური პროდუქტის გვერდზე ნაჩვენები ფასი, მიუხედავად სავალუტო დენომინაციისა, არის მიმდინარე ფასი, რომელიც ვალდებულია გადაიხადოს Loveofqueen.com- ზე, გარდა გადაზიდვისა.

 

Loveofqueen არ აქვს ცოდნა და არ არის პასუხისმგებელი, ნებისმიერი დამატებითი საბანკო ბრალდებით ან გაცვლითი კურსის მოსაკრებელი, რომელიც პასუხისმგებელია ბანკის ან მესამე მხარის გადახდის მიმწოდებლის მიერ. ეს მოსაკრებლები მხოლოდ კლიენტების პასუხისმგებლობაა და არ დაიხარჯება Loveofqueen- ის მიერ.

 

საარბიტრაჟო

 

თუ მხარეები არ დათანხმდებიან ამ დავადან 30 დღის განმავლობაში, ისინი დაეთანხმებიან სადავო საკითხს სამხრეთ ჩინეთის საერთაშორისო ეკონომიკური და სავაჭრო საარბიტრაჟო კომისიაში ("SCIA") საარბიტრაჟო განხილვისათვის, რომელიც უნდა ჩატარდეს კომისიის საარბიტრაჟო წესების შესაბამისად არბიტრაჟის გამოყენების დროს. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებები საბოლოოა და ორივე მხარეზე სავალდებულოა.

 

მოქმედი კანონი

 

ეს პირობები რეგულირდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩინეთის კანონმდებლობის მიხედვით, კანონის პრინციპების კონფლიქტებთან დაკავშირებით.

 

ბმულები

 

ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ინტერნეტში სხვა საიტებზე, რომლებიც მესამე მხარის კუთვნილებასა და ექსპლუატაციას ახორციელებენ. თქვენ აღიარებთ, რომ Loveofqueen.com არ არის პასუხისმგებელი ოპერაციის ან კონტენტისთვის, რომელიც მდებარეობს ან ნებისმიერ ადგილას.

 

ტრანსპორტირება

 

სხვადასხვა საწყობიდან LOVE LOQUEEN გემები. შეკვეთისთვის უფრო მეტი შეკვეთის შემთხვევაში, შეიძლება შევასწოროთ თქვენი შეკვეთა რამდენიმე პაკეტად ჩვენი საფონდო ბირჟის მიხედვით დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ გადაამოწმოთ ჩვენი პირობები. გმადლობთ, რომ გაიგოთ.

 

Loveofqueen მკაცრად ურჩევს ყველა მომხმარებელს შეამოწმოს გადაზიდვის დროს გადახდა. ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ თუ რაიმე საკითხია მიწოდების პროცესის დროს, რომ LOVEOOQUE გამოგიგზავნით იმავე პროდუქტს უფასოდ. თუ საქონელი მიუწვდომელია, ჩვენ შემოგთავაზებთ ალტერნატიული დაბრუნების ვარიანტებს.

 

ბრძანებები, რომლებიც არ აქვთ სატრანსპორტო დაზღვევას, ლოტოფუქსის პასუხისმგებლობა არ იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც საკითხია გადაზიდვის პროცესში.

 

როგორიც არ უნდა იყოს მომხმარებლის ბრძანებები არის ის, რაც ჩვენ გემი. ჩვენ არ შეგვიძლია პასუხს აგებს კლიენტისთვის არასწორი თანხის მიღების შემთხვევაში, თუ ისინი არასწორ წესრიგს აყენებენ.

 

თუ მიწოდების მიზეზი რაიმე მიზეზით ვერ მოხერხდა და მისთვის გაგზავნილი მისამართი იყო კლიენტის მიერ მოწოდებული სწორი მისამართი, ლოტოფუქსენი ვერ აგებს პასუხს, თუ პაკეტი დაბრუნდა.

 

ჩინეთიდან გადაზიდვები

 

Loveofqueen ყველა გადაზიდვა იგზავნება ჩინეთიდან და გადაეცემა ვალდებულება გადაუხდელი. ამრიგად, ნებისმიერი და ყველა საბაჟო ან იმპორტის გადასახდელი დაეკისრება მას შემდეგ, რაც ამანათი აღწევს მის დანიშნულ ქვეყანას. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ეს გადასახადი მომხმარებელს უნდა გადაუხადოს. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა უარი თქვას პაკეტი იმპორტის გადასახდელების ან გადასახადების გამო, ისინი ვალდებულნი არიან მიიღონ სრული პასუხისმგებლობა ამ პროცესში ჩართულ ყველა ხარჯზე. საბაჟო რეგულირების გამო, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ლოტოფუქსმა არ უნდა გამოაცხადოს შეძენილი ნივთების საჩუქრად ან შეაფასოს ფაქტობრივი პროდუქტის ფასზე ნაკლები თანხა.

 

საშუალებები

 

თქვენ ეთანხმებით იმ აზრს, რომ Loveofqueen.com- ს კანონი რაიმე სახის რეალურ ან დაემუქრა დარღვევას ამ შეთანხმების არასაკმარისია და რომ Loveofqueen.com ექვემდებარება სპეციფიკურ შესრულებას ან გამონათქვამს რელიეფის ან ორივე სახის ზიანის გარდა, Loveofqueen.com- ს იურიდიულად უფლებას მიიღებს დავის გადაწყვეტის ნებისმიერი ფორმის გონივრულ ხარჯებთან ერთად, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ადვოკატების საფასურს.

 

Loveofqueen.com- ს უფლება არა აქვს უფლება იყოს ნებისმიერი სხვა, კანონისა თუ კაპიტალის, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზიანის ანაზღაურების რელიეფის, ადვოკატის საფასურისა და ხარჯების ექსკლუზივი.

 

ამ ვადებსა და პირობებში შეთავაზებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე, Loveofqueen.com- ს უარის თქმა არც ერთგვარი, მომავლის ან სხვა უარის თქმის ვალდებულებას არ გულისხმობს.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!